Idiotizmai

TOMAS ARŪNAS RUDOKAS

Pavasario revoliucija: aušros šūvis ir žiemos rūmų šturmas. Be kraujo!

Komunistai – įrašyti į Raudonąją knygą. Gyvena gamtos draustiniuose, taipgi rezervatuose.

Šventvagystė: įsivaizduok, kad Jis buvo ne nukryžiuotas, bet… pakartas! Kaip būtų paprasta (nuoseklu!) nešioti ant kaklo… pakaruoklį. Vienaip ar kitaip – stab-meldystė! Lietuviškiau – stab-ligė.

Jeigu nėr kur tau įlįsti – lįsk į Dievo karalystę.
Pragare tava vieta – jau seniausiai užimta!

Pavojingiausias pasaulyje automatinis ginklas – MOL 666. Šifras – moters liežuvis šėtono burnoj.

Psichologo patarimas laureatams, jubiliatams ir įvairių pozų „karalienėms“: po savo šventės kitą rytą jokiu būdu nežiūrėkite į veidrodį!!! Nežiūrėkite nei dieną, nei vakarą, nei naktį. O kitą rytą tiesiog išmeskite veidrodį ir eikite į artimiausią barą susipažinti su tauta.

Girtas klounas ar girtas prezidentas – žiūrovai sukels aplodismentų audrą, nes cirkas ir Afrikoj cirkas, o dar nemokamas.

Jeigu moteris sėdi arba stovi sukryžiavusi kojas, tai aiškus ženklas, kad jai gulint kažkas jas turės atkryžiuoti!

Vienas Rudokas klausia kitą Rudoką: „Tai ar tu esi aš, ar aš esu tu?!“ Rudokas atsako: „Išgerkim už abu!“

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.