EVALDAS DIRGĖLA. Eilės

Žmogus, galėjęs sudrebinti pasaulį

Štai – žmogus. Jis galėjo sudrebinti ir apversti šį
pasaulį. Tuo tarpu jis ramiai sau miegojo.
Pasaulis nė neįtarė – kas jam gresia.
Istorija apie žmogų, rimtai tikintį meilės galia,
visuomet labai liūdna.
Mes taip jau įpratę – stiprūs jausmai kelia mums
juoką, kartais – pagarbą – betgi visa greit virsta
gudria „geraširdiška“ vypsena bejausmių žmonių
veiduose…

Žmogus pabudo;
padėkojo už laimę
gyventi ir numirti
dėl Meilės.

Išblyškusias bučinių pardavėjas jis nustebino
atsineštu radiniu –
padėjo ant prekystalio
mažą vaikelį,
ištrauktą iš šiukšlių dėžės.

Išėjo namo;
pakeliui pateko į rankas chuliganams…


Bažnyčia

Į Šv. Petro bažnyčią parduodami bilietai.
Nusiperki;
Švenčiausiajam nusilenki.
Kristaus (mūsų Viešpaties)
skulptūra vis dėlto eksponuojama!
Ant amžinybę priglobti turėjusių rūmų
aptrupėjusios sienos prikalta lentelė:
autoriaus pavardė, eksponato pavadinimas
(„Kristus“) – viskas užrašyta (…) gipsas ir t. t.
Bet žvakė vis tiek uždegta ir šalia ant grindų pastatyta.
Liepsnelė plevena drebėdama.
Tamsą nugalėdama…
Žaibas neblyksteli.
Negirdėti perkūnijos aido.
.

Antai
Mamytės anarchistės ir
Chaoso deimantai vaikai.
Lapai auksiniai beržų
nukritę po kojom pakyla ir lekia
į
dangų pavėjui dargi gražiau negu
auksiniai pinigai…
Tu tai matai:
Babrungas teka Minijon – paskui – į
Nemuną, o dar vėliau – į
Meilės jūrą – arba – į
prarają, į pražūtį, į nebūtį…
.

Mintys

„Užeina“, kaipgi, kartkartėmis ir juodos mintys,
bet dažniau – mintys visų spalvų.
Būna minčių – tokių spalvų dar nematė niekas.
Baisu – kaip apie jas papasakosi?
Žmonių kalbose žodžių joms įvardinti dar nėra.
Mėgini kalbėti – niekas netiki; kaltina:
sukčiavimu, kliedesiais;
vadina svaičiotoju, melagiu, niekdariu fantazuotoju…
Gali būti ištremtas, įkalintas, pasmerktas (netgi myriop)
už mėginimą įterpti tarp spektro spalvų naują, dar neregėtą.
Žinome tokius nenuoramas – ardo visuomenės rimtį,
negerbia papročių, nustatytų taisyklių nepaiso.
Amoralūs, jaunimą tvirkinantys niekšai.
– Tvarka bus!
.

Potvarkis

Vaikai nuščiūva…
Laukiama – nelaimės ar stebuklo…
Ir štai:
Griežčiausiai draudžiama viskas, kas fantastiška ir keista!
Leistinos vien apskaičiuojamos tikrovės formos.
Tikra nuo šiol vien tai, ką galima išdulkinti arba suvalgyti.
Už pasakų sekimą baudžiama mirtimi.
Menininkams reikštis draudžiama.
Keisti namai nugriauti.
Keisti medžiai iškirsti.
Keisti žvėrys užmušti.
Keisti žmonės uždaryti.
Fokusininkai – už įstatymo ribų.
Bažnyčios užrakintos amžiams.
.

Einu tolyn

Susitiko vieną kartą
Cirko beždžionėlė,
Akrobatas, Gilles’is ir Pjero,
Derrida, Baudrillard’as ir Saussure’as pas Barthes’ą,
Šalia Pragaro vartų;
Vėliau dar atėjo Watteau, beausis Vincentas
Ir mūsų Mikalojus Konstantinas.
Gražiai pasėdėjom.
Nė vienas nešūkavo ir nekukavo.
Nedrąsiai visi padainavome.
(Gal kiek ir trūko darnos.)
Vis tiek – einu tolyn.
Dainuodamas.
Mirtį pamiršęs.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.