Iš rinkinio „Pelenų skaitymas“

JERZY FICOWSKI

Jerzy Ficowskis (1924–2006) gimė Varšuvoje. Kovojo Varšuvos sukilime, kalėjo garsiajame Paviako kalėjime ir karo belaisvių stovyklose Vokietijoje. Po karo studijavo sociologiją ir filosofiją Varšuvos universitete, klajojo su čigonų taboru, tyrinėjo čigonų kultūrą ir tautosaką. Aštuntajame dešimtmetyje dalyvavo opozicijos veikloje, buvo Darbininkų gynimo komiteto (KOR) narys. 1976 m. komunistinės Lenkijos cenzūra uždraudė spausdinti jo kūrybą. Be gausių poezijos rinkinių, parašė dvi išsamias monografijas apie Lenkijos čigonų kultūrą ir itin svarbų apybraižų rinkinį apie Bruno Schulzo kūrybą. Vertė į lenkų kalbą čigonų ir žydų dainas bei liaudies poeziją, taip pat Federico Garcíos Lorcos poeziją.


1942 08 05

Januszui Korczakui atminti

Ką veikė Senasis Daktaras
gyvuliniame vagone
važiavusiame į treblinką rugpjūčio 5 dieną
per kelias kraujotakos valandas
per purviną laiko upę

nežinau

ką veikė savanoris Charonas
valtininkas be irklo
ar išdalino vaikams likusį
pridususį kvapą
ir pasiliko sau
tik šiurpą per nugarą

nežinau

ar melavo jiems tarkime
mažomis dozėmis
nuskausmino
rankiojo iš prakaituotų galvelių
baikščias baimės utėles

nežinau

bet užtat bet vėliau bet ten
treblinkoje
visas jų siaubas visas verksmas
buvo prieš jį

ak tai tebuvo tik
nežinia kiek minučių arba gyvenimas visas
ar tai maža ar daug
nebuvo ten manęs nežinau

staiga išvydo Senasis Daktaras
kad vaikai pasidarė
seni kaip ir jis
vis senesni
nes teko pavyti pelenų žilumą

tad kai jam trenkė
askaras ar esesininkas
jie išvydo kad Daktaras
tapo vaiku kaip ir jie
vis mažesnis ir mažesnis
kol visai negimė

nuo tada kartu su Senuoju Daktaru
pilna jų niekur

žinauApraudojimas

Juodus vainiklapius gaudė
Žmonės prie geto sienų.
Plaikstė rūbus mergaitėms
Tas vėjas iš degančių gatvių,
Linksmos minios klegėjo
Šventišką Varšuvos dieną

Czesław Miłosz, „Campo di Fiori“
(vertė T. Venclova)

Buvo ir verksmas
verkė skundikai
lietuvių šaulys nusišluostė akis rankove
šturmfiureris paslėpė delnuose galvą
ir inkštė policijos šuo
gedulingai nusvilusiu kailiu

Kilo dūmai
didžiulis ugnies šešėlis
aitrūs dūmai krakmolo
žąsų nalevkos zamenhofo*
raudonbarzdžiai dūmai su chalatais

vėjas nešė juos į šiapus
iki pat čia
tiesiai į akis

____

* Krakmolo (Krochmalna), Žąsų (Gęsia), Nalevkos (Nalewki),

Zamenhofo – Varšuvos geto gatvių pavadinimai.


Atminties egzekucija

Kai pirmieji sniego lopai
nutirpsta
pelkėse
už miestelio
kliuksi pusbačiai

sugrįžta juoda
eisena chasidų
žilabarzdžių
atpažįsta senąjį Aptę

kovai
skiemenuoja kampuotai
hebrajiškas šakelių
eilutes

Kadaise čia stovėjo maldykla
su paukščių varpine tuopų

Šakos iškeltos
lyg rankos
sveikina tylos salvę

ir nužudyta atmintis
krenta
belapiais šešėlio griaučiais
aukštielninka

ir staigus laiko bėgimas
vėl kraujuoja atodrėkiais


Akmenų susibūrimas

Bronisławui Anlenui

Susiburia akmenys

O kam dar čia ateiti
Jei ir akmuo ant akmens
tai tik kaip pažįstami

Štai akmuo kalba
kadišą
savo svoriu
savo daugybe
ir beskausmėje žolėje
užmėto akmenimis tą vietą

Susiburia akmenys

Kartais koks senis
atvelka čia savyje
skalūno kvarco ir naštą
ir gniūžtę žalumynų
iškruvintą rožės

padės ją tiksliai
bet kur ir žino
kad padėjo tiesiai į rankas
savo dukros Rachelės
nes čia visur rankos
jo dukros Rachelės
O net jei gėlę gaus Miriama
tegu bus jai irgi priklauso
atminties žiedlapis
kad ir per klaidą

Senis nueina
Akmuo stojasi piestuIš: Jerzy Ficowski. Gorączka rzeczy.
Warszawa: P. I. W., 2002
Vertė Vytas Dekšnys


Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.