1991-ųjų žiema

VYTAUTAS J. STRAIŽYS

Tą žiemą nebuvo futbolo
bet mes rinkomės į aikštę
ir rungtynės vyko

Ten buvo siauri vartai
plati aikštė
o gatvėse daug geležies

Aš net nežaidžiau
buvau rimtai nusiteikęs
kaip ir kiti

Bet daug kas dainavo
ir angelai pleveno
kartu su dūmaisTa žiema buvo šalta ir mylinti
ji vėsino
mūsų karštas mintis

Bet laužai nepaisė žiemos
ir nenorėjo atšalti
jie virkdė sniegą aplink save

Mes buvome pusbroliai
ir broliai kelių eilių
o mūsų dainos buvo drąsios

Jos žaidė su žiema
su dūmais
ir su geležimi

Jos kilnojo geležį ir vertė ją šokti
pirmyn ir atgal
aukštyn ir žemyn

Kol toji lūžo
apsitaškydama raudonaiTą žiemą nebuvo vasaros
bet radijas buvo gyvas
ir mes jo klausėmės
vaikštinėdami po apsnigtą sodą

Ant geležinių strypų žydėjo vaikų piešiniai
jais gėrėjosi Jėzus suskilusiu veidu
o Marija dainavo
apglėbusi vėją

Žiema būtų buvusi kaip ir visos
jei ne ta daina
ir ne radijas
sušildytas delnuose

Net telefonai būdelėse nebuvo tokie artimi
o balsai juose
išgąstingi ir trūkinėjantys
vos atpažįstami

O artimieji buvo tie
kurie vaikščiojo ar stoviniavo
dešimties metrų spinduliu
ir mylimieji buvo ne ką toliauMeile mano, tu buvai pasklidusi
keliose Vilniaus aikštėse
stovėjai dainuodama arba žingsniavai
apsivilkusi lengvais rūbais

Buvau sužavėtas, kai neišsigandai
ir nepasitraukei
nors jis pasiūlė tau daug geležies
ir šaltą guolį

Aš buvau per silpnas tokiai meilei
jis tave stipriau bučiavo
geležinėmis lūpomis
ir glamonėjo speigu

Kas aš prieš tokią aistrą
tiktai stovėjau ir bijojau
kad jis tavęs nesulydytų
į luitą savo jėgų atsargoms

Bet tu degei kibirkščiuodama
o jo aistra buvo trumpalaikė
jo geležis lydėsi
ir vamzdžių sėklos buvo bevaisės


Urtė Bimbaitė. Iliustracija klasikinės muzikos tema „Orfėjas ir Euridikė“. 2009


Jie

Jie bandė priklijuoti istoriją
spausdami daugiatoniais antspaudais
bet žemė buvo apvali
ir jie nuslydo gremždami akmenis

Dėl sunkaus stiliaus jie krito
nuo žemės žemyn
atsimušdami į savo pačių geležį

Kai kurių buvo net gaila
senamadiškų jų veidų
piktomis akimis
ir kietai sučiauptomis lūpomis

Jų istorija buvo nebe jų rankose
liko tarsi drumstas ledkalnis
su inkliuzais
keliančiais keistą nostalgiją


Muzikantas

Jie nemėgo muzikos
o dar labiau muzikantų
nes šie tarsi žiogai pranašavo
rudenį jų istorijai

Jis grojo rašomuoju stalu
nes fortepijonai važinėjo gatvėmis
pilni neapykantos
o pianinai buvo pasislėpę

Reikėjo juos grąžinti
į vietas
todėl jis grojo potvarkiais
ir įsakymais

Nepaisant to, buvo anšlagas
žmonės plojo ir skandavo
jo vardą

Skoniai buvo įvairūs
kai kas norėjo metalo
bet jisai grojo Šopeną
Bethoveno būtų buvę per daug

Tyliai skraidė laužų kibirkštys
žmonės šurmuliavo
tolumoje girdėjosi dundesys
bet muzika sklido
ir saugojoTa žiema neturėjo pateisinimo
bet vis tiek tęsėsi
iki rugpjūčio mėnesio
kai prieblandai užslenkant
atrodė, artėjo galas

Bet galas išėjo komiškas
jų vadui drebėjo rankos
ir jis apsijuokė
prieš visą savo kariuomenę

Po to jie tapo nebeįdomūs
apsijuokę priešai nurašomi
jie spūdina iš istorijos
melsdami užmiršimo

Tik liko jų šliūžės
geležiniai pėdsakai ant sienų
veiduose ir knygose –
pomirtinės kaukės

Kai kurios iš jų tebevaikšto
praėjus daugeliui metų
skleisdamos šaltį
ir laukdamos prikėlimoVis dėlto ta žiema buvo pavasaris
atitirpę mūsų veidai žydėjo
ir kalėsi mūsų mintys
iš po pilkos vientisos masės

Vėliau tas pavasaris įsismarkavo
iš pašalių ėmė lįsti
varlės baltais kostiumais
hienos juodais mersedesais
irgi skustagalviai šakalai

Bet tai jau buvo tikras gyvenimas
apie kurį daug metų sapnavome
miegodami žiemos miegu
mirusioje istorijoje


Dengiamosios spalvos

Mūsų spalvos iš tos žiemos
kuri tęsiasi iki šiol
kaip geležinkelis per žaliuojantį mišką

Mes kabame žemyn galvomis
pasislėpę paveiksluose
kol realybė tvarkosi savo plunksnas
plėšriais sapnais

Bet ta žiema mus tebešildo
savo vasariniu karščiu
iš pažadėtosios žemės

Veidai vis labiau brūkšniuojasi
ir medus vis labiau nebetenka skonio
bet laidai jungia, jais teka kraujas
iš daug senesnės istorijos

Iš katakombų ir rūsio
su nuritintu akmeniu
nustebusių akių, gyvų tarsi žuvys
atpažinimo žodžių
augančių šakomis į ateitį
šviesos
meilės
tikėjimo

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.