Dešimt Tolstojaus įvaizdžių

Prieš 100 metų, 1910.XI.7(20), mirė Levas Tolstojus

Levas Tolstojus paliko daugybę mitų. Žurnalas „Ogoniok“ nutarė inventorizuoti pačius populiariausius rašytojo įvaizdžius.

1. Rusų revoliucijos veidrodis. Tokią etiketę prie Tolstojaus prisegė Leninas. Tolstojus iš tiesų buvo revoliucingos, maištingos prigimties žmogus, demaskuojantis visuomeninių institutų veidmainystę, teismų ir Bažnyčios dviveidiškumą, šeimos santykių melą. Būtent todėl leidėjas A. Suvorinas rašė: „Nikolajus II nieko negali padaryti su Tolstojumi, negali nė paklibinti jo sosto, o Tolstojus, be abejonės, judina Nikolajaus ir jo dinastijos sostą.“

2. Vaikų draugas. Mokykla valstiečių vaikams, kurią Jasnaja Polianoje Tolstojus atidarė 1859 m., tapo svarbiu įvykiu Rusijoje. Liaudies mokykla, kaip manė Tolstojus, privalo išmokyti vaikus rašto, aritmetikos ir Dievo įsakymų, vaiką jis laikė kūrėju, kurio mintis reikia žadinti. Pats Tolstojus dėstė matematiką, fiziką, istoriją. Pedagoginę jo veiklą vainikavo „Elementorius“. Vėliau D. Charmsas parašė ciklą ironiškų apsakymų, prasidedančių fraze „Levas Tolstojus labai mylėjo vaikus“.

3. Nesipriešintojas. „Nesipriešinimas blogiui prievarta“, taip pat visuotinis atlaidumas, meilė, saviugda tapo Tolstojaus mokymo pagrindu. Ieškodamas Kristaus Tolstojus skaitė Bažnyčios tėvus originalo kalba. Rusijoje įsikūrė daugybė tolstojininkų komunų. Rašytojo įtaką jautė I. Buninas, N. Leskovas, Gandhi. 1897 m. tos komunos buvo pavadintos sektomis, vėliau Sinodas paskelbė apie Tolstojaus „atskilimą“ nuo Bažnyčios.

4. Epopėjos kūrėjas. Romanas „Karas ir taika“ tapo prakeiksmu visiems tarybiniams rašytojams. Socialistinis realizmas romaną epopėją, jungiančią istoriškumą, liaudiškumą ir patriotizmą drauge su dėmesiu „mažajam žmogui“, įvardijo kaip aukščiausią žanrą. Po Didžiojo tėvynės karo rašytojai vienas paskui kitą mėgino kurti apie šį karą romanus. Buvo manoma, kad tai padaryti pasisekė V. Grosmanui (romanas „Už teisybę“ buvo pasiūlytas apdovanoti Stalino premija). Bet antroji jo dilogijos dalis „Gyvenimas ir likimas“ tapo ryškiausiu antisovietiniu kūriniu.

5. Supaprastintojas. Grįžimo prie paprasto liaudies gyvenimo idėja paskleidė daugybę mitų ir anekdotų apie Tolstojų. Amžininkai su nuostaba pasakojo, kad grafas Tolstojus vaikšto basas, su valstiečiais aria ir pjauna (jie dėl to šaipėsi), mūrija krosnis, pjauna malkas, siuva aulinius batus. Pats rašytojas fizinį darbą vertino labai rimtai, rašytojavimą vadino „dvarininkų užgaida“.

6. Modeliuotojas. Manoma, kad būtent Tolstojus išrado tolstojišką palaidinę – plačius ir palaidus marškinius. Amžininkai prisimindavo, kad dar per universitetines atostogas Liova viešėjo Jasnaja Polianoje ir vaikščiojo su kažkokiu „buriniu apsiaustu“. Vėliau tolstojiškas palaidines ėmėsi siūti Sofija Andrejevna. Jos buvo vasarinės ir žieminės (iš baltos medvilnės ir tamsios vilnos).

7. Profesionalus literatas. Su leidėjais Tolstojus elgėsi pragmatiškai. Jis pats nustatydavo honoraro dydį, reikalaudavo pinigų iš anksto ir panaikindavo sutartį, jeigu kuo nors būdavo nepatenkintas. Drauge su žmona, kuri tvarkė jo rankraščius (tiksliai nežinoma, kiek kartų Sofija Andrejevna perrašė „Karą ir taiką“ – 6, o gal ir 14) ir buhalteriją, skaitė tipografinę korektūrą, Tolstojus įkūrė pelningą literatūrinę įmonę. Už savo 11 tomų raštų rinktinę jis gavo 25 tūkstančius rublių ir išsireikalavo jų iš anksto.

8. Karo korespondentas. Tolstojus dvejus metus kariavo Kaukaze (čečėnų kampanijoje!), Dunojaus armijoje, o po tarnybos apgultame Sevastopolyje parašė „Sevastopolio apsakymus“, jie buvo išspausdinti žurnale „Sovremennik“. Jau į pirmąjį apsakymą dėmesį atkreipė imperatorius Aleksandras II ir įsakė saugoti talentingą karininką.

9. Rusų dvarininkas. Atsistatydinęs iš armijos Tolstojus atvažiavo į Jasnaja Polianą ir užsiėmė ūkiu. Paveldėtus žemės plotus jis padidino 6 kartus. 1860 m. čia buvo suskaičiuota 300 kiaulių, dešimtys karvių, šimtai veislinių avių, vyno darykla, vaismedžių sodai. Jo dvaro sviesto produkcija buvo labai paklausi Maskvos turguose, už sviesto pelną Tolstojus pirko naujas žemes ir neapsiskaičiavo – grūdų derliai buvo rekordiniai.

10. Sekso gigantas. Aistras, kurios jį kankino, Tolstojus aprašydavo „Dienoraščiuose“. 16-metis Tolstojus prarado nekaltybę viešnamyje, o vėliau domėjosi savo dvaro valstietėmis (apie vieną iš jų parašyta apysaka „Velnias“). Lyčių tema, nesugebėjimas dėl seksualinės traukos pažinti gyvą žmogų jaudino rašytoją. Po „Kreicerio sonatos“ imta atvirai aptarinėti lytinės moralės klausimus. Paskutinis Tolstojaus sūnus gimė, kai jam buvo 60 metų.

Ogoniok“, 2010.XI.15
Parengė V. Tichomirovas, J. Alferjeva
Vertė J. V.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.