Kritikų klubo kreipimasis

Lietuvos Respublikos kultūros ministrui,
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui,
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui

Kritikų klubas – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto inicijuotas kritikų, eseistų, literatūros mokslininkų sambūris, siekiantis stiprinti menų ir kultūros kritiką, skatinti poleminę dvasią ir kultūrinę refleksiją Lietuvoje.

Rūpindamasis kultūrinės žiniasklaidos padėtimi, Kritikų klubas norėtų atkreipti dėmesį į Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo (SRTRF) kasmet skelbiamą žiniasklaidos paramos konkursą, kuris yra pagrindinė kultūrinės žiniasklaidos egzistenciją palaikanti valstybės priemonė.

Aukščiausiu valstybiniu lygiu deklaruojamas tikslas – sukurti šiuolaikišką ir kultūringą Lietuvą, žiniomis ir kūrybingumu grįstą nacionalinę ekonomiką. Šis tikslas nepasiekiamas be kultūrinės žiniasklaidos, puoselėjančios menines, mokslines, intelektualines inovacijas, ugdančios moderniai visuomenei būtiną kritinę ir diskusijų kultūrą.

Kultūrinė visuomenė seniai konstatuoja, kad skiriamos lėšos neleidžia užtikrinti normalaus leidinių funkcionavimo; negana to, 2009 metais, kultūrinei žiniasklaidai uždraudus dalyvauti Kultūros rėmimo fondo programose, valstybės parama jai faktiškai sumažėjo dar apie 30–40 procentų.

Svarbu ir tai, kad ir esama parama skirstoma be aiškesnių prioritetų ir kriterijų. Ji išdalijama pernelyg dideliam projektų skaičiui, tad profesionali ir inovatyvi žiniasklaida paremiama iš esmės taip pat kaip regioniniai ar proginiai leidiniai; skirstant paramą, beveik neatsižvelgiama į praėjusių metų pasiekimus ir rezultatus.

Kritikų klubas mano, kad vienas iš svarbiausių kultūrinės žiniasklaidos kokybės rodiklių turėtų būti konkrečios žiniasklaidos priemonės indėlis į kritinės kultūros puoselėjimą – t. y. aktyvumas ir profesionalumas analizuojant įvairių menų, humanitarinių mokslų, kultūros politikos reiškinius, ir ragina SRTRF tarybos narius bei ekspertus svarstant paraiškas atsižvelgti pirmiausia į šį kriterijų.

Kultūros ministrą, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narius, visą šiuolaikinei lietuviškai kultūrai neabejingą visuomenę Kritikų klubas ragina ne tik atidžiai sekti šį svarbų konkursą, bet ir konkrečiais veiksmais gerinti teisinę bei ekonominę kritinės kultūros padėtį šalyje.

Jūratė Čerškutė, Gabrielė Gailiūtė, Virginijus Gasiliūnas, Laimantas Jonušys, Algis Kalėda, Laurynas Katkus, Jurgita Katkuvienė, Rimantas Kmita, Dalia Kuizinienė, Donata Mitaitė, Kęstutis Nastopka, Dalia Satkauskytė, Jūratė Sprindytė, Gintautė Žemaitytė

Vilnius, 2010 spalio 26                                                                                                   kritikuklubas@gmail.com

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.