AUŠRA KAZILIŪNAITĖ. Eilės

antkapis

po nakties oda
dangus
bedančių moliuskų
vidinės pusės spalvos

tyloje girdėti
nakties stuburo
slankstelių traškėjimas

raibuliuojanti geldelė
vis labiau čiaupiasi
įtraukdama
peizažą ir mus
mus į peizažą
peizažą į mus

išspjaudama
mažas varlytes
tavo sode –
b e s i b a i g i a n č i o s
v a s a r o s
k r a u j ą


naktis be paukščių

Agnei I.

naktis tik ežeras
kuriame glamonėjas
dvi nuogos undinės
balto marmuro kūnais
liejas
naktis iš krantų

sėdžiu ant tvarkingai
paklotos lovos
tabaluoju nuleidusi kojas
už lango girdžiu
šlumštelint
nuo šakos prinokusį
rytą

viena iš undinių pabaidyta
galingai pliaukšteli uodega
keli nakties lašai
užtykšta ant kambario sienų

sėdžiu ir matau
kaip ji neria
vis giliau ir giliau
į save

tarsi norėtų užminuoti
sapno užutėkį

švinta

Autorės nuotrauka

gal apie baltas gal apie akis

D. G. J.

ryto indas vis krentantis
iš rankų
vėl suduš
ir išriedės devynios baltos akys

ant šukių nenujausdami pavojaus
užlips keli sapnai
ir susipjaustę kojas
sienas prišlepsės
raudonais saulės spinduliais

tame kambary –
dideliam kieme –
veidrodžio raukšlėse
ridinėsis apkvaitusios akys

jas spardys vaikai
baltais rūbais
skleidžiantys vien tik spragsėjimą
kartais krentantys ant žemės
pagelstantys
aštriais dantukais
skrupulingai plėšantys
savo marškinius

vakarais
ant tavo milžiniškų akių
straksės žvirbliai
lesios jas
ir tu matysi tiek daug
balkone stebėdamas
keliu besiridinėjančias
devynias baltas savo akis

vis dar drėgnas
aplipusias spragsėjimu
dulkėmis
ir mažomis baltomis
rūbų skiautėmis
atplyšusiomis nuo
grėsmingo rudens artėjimo

jos išliks baltos
pamažu vis labiau laidojamos
pamažu vis labiau žindančios tavo krūtis
nejudėdamas stebėsi
kaip į devynis jų karstus palengva kalamos
lietaus vinys
kaip į devynis jų krantus
vis labiau laipinasi mėnesiai
paskubom
apčiuopsi pastarųjų tinimą

tu matysi tiek daug
tu regėsi juodų šakelių virpėjimą
savo devyniomis akimis
nepastebėdamas žvirblių

daugiau nejusdamas skausmo
ryto šukėms smingant
į baltas pėdas


apokalipsė arba dantų
pastos reklama, turinti
apokalipsės bruožų

„Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės, kad
žudytų kardu, badu, maru ir žemės žvėrių dantimis.“

Apr 6, 8

sudraskyti žemės žvėrių dantimis
pakartoti žemės žvėrių dantimis
nustebti ir tarti sudie
žemės žvėrių dantimis
paspausti šviesoforo mygtuką
žemės žvėrių dantimis
susipažinti ir atpažinti
žemės žvėrių dantimis
paklausti ir nelaukti atsakymo
žemės žvėrių dantimis

tarsi keliautojas nusimestų
nuo pečių
neišdirbtos odos krepšį
ir iš to krepšio
tekėtų nakties okeanas

tarsi šis turėtų
žemės žvėrių dantis
žemės žvėrių dantimis


operacija

prapjaukit jūrą
ir išimkit akląjį

ji pasveiks

užsiūkit jūrą
ir sėdėkit ant kranto

ji pasveiks

nors lietaus titrai
byloja pabaigą

nors raidės tykšta
į veidus
ir kažkieno ranka
jiems prisipildžius
įmeta ledukų

nors siurbčioja
per šiaudelį


dangaus žarnos. istorija
padiktuota rabio Šavelio

Aušrai Kaziliūnaitei

štai
stovi vidury lauko
tokia tyli ir tokia apsinuodijus
pasibaigusio galiojimo vakaru

bandai iš jo
it akmens luito
atminties kaltais
iškalbėti statulą

bet vakaras taip pat stovi
vidury lauko
ir seka tavo judesius
gyvena blakstienų šešėliuose
veidrodžio raukšlėse

netrupantis dangaus geluonis
įsminga į odą

išsisklaido debesys
trenkia žaibas
pertrūkęs dangus pamažu miršta
ir išsibarsto
ant tavo rankų
toks apleistas ir purvinas benamis

akmuo ant kurio stovi
tvirtas ir netrupantis
pagaliau pasiduoda
pleišto monologui
tau pavyksta vos vos įrėžti vakaro šoną
sutrikdyti akmens dievukų tylėjimą
pagirdyti kraujo lašais riešutmedžių šalį

ir štai

randuotas vakaras
trinkt
skeveldra pataiko į laiko vyzdį
trinkt
jis nusileidžia
it juoda saulė
trinkt
juoda apipelijusi saulė
trinkt

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.