Eilės. GYTIS MATULIŪKŠTIS

Įkišu ranką į agrastų krūmą
Ten spygliai apglėbia raukšlėtą
Odą
Ją bučiavo kažkada mama
Ir verkė aš maniau kad ji
Šypsosi
Agrastų krūmas jis sodintas dar
Prieš karą senelio kastuvas žemėn
Smigo Dabar spygliai agrasto po oda
Tarytum po ledu kokie jie brangūs net
Neskauda
Mamai irgi kažkada ji sakė tie spygliai
Rankoje taip derėjo prie suknios ir
Neskaudėjo
Ten tėvo nuotraukos veikiau dažai
Po oda kaip vaikų „paslaptis“ po
ŽemeToj žemėj kur kadais
Močiutė karves melžė
O senis pagiriojosi žolėj

Gulėjau kurmių kupstuos
Ir meldžiaus
Įskiepytam širdy dievuliui

Prašiau ramybės karvėms
Seniui ir senelei
Ir dar kad šieno nesulytų

Dangun nukreipęs dūdą pūškavau
Man įkandin bidzeno
Kriaušėj murmantys vikšrai

Gėrėjaus traktoriais tolumoje
Ir mailiais
Kai sėdėdavau ant liepto

Dabar kalu kryžmai lentas
Apleistoje ganykloj
Kur žinojau kažkada ką reiškia laimė


Šunsnukiai ežerų čiuožikai
Paprašė pavaišint
Cigaretės WINSTON meldė
Ir nučiuožė tolyn

Vijaus vijaus rūkalius -
Degtukų negrąžino
Kol baisiai pavargau
Vaikytis tarp lelijų

Tuomet aš garsiai surikau:
- Grąžinkit degtukus
…Ir išmetė į krantą
Bet jau negyvus ir drėgnus


Nuskriaustos

akvariumai baisiau už kalėjimus
pralemeno animacinės žuvys
ten žvejai sliekais neprekiauja
piktos katės letenom žuvauja

atsiduso animacinės žuvys
pamojo pelekais pieštais
lyg snaigės slėpės per rūką
po dirbtiniais dugno skarmalais

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.