Tuo didesnis posakių pasirinkimas

BORIS KRUTIJER

Nemirtingume! Kiek gyvybių atiduota už tave.

Optimistui minusas prie minuso – pliusas, pesimistui – kryžius.

Naujos knygos sensta greičiau negu senos.

Pasiekęs tikslą, tampi taikiniu.

Iš žmogaus, kuris džiaugiasi svetima sėkme, galima sulaukti visko.

Vyrai miršta greičiau, užtai ilgiau nesensta.

Niekas taip negadina asmeninio gyvenimo, kaip šeimyninis.

Kuo mažesnė žodžių laisvė, tuo didesnis posakių pasirinkimas.

Geriau su žmona ginčytis dėl niekų negu laukti rimtos priežasties.

Prie vienatvės įprasti lengviau, kai tau niekas netrukdo.

Viešpatie! Gelbėk mus, nuodėmingus, nuo tų, kurie neturi nuodėmių.

Šviesi ateitis dar parodys, ar mūsų praeitis buvo iš tikrųjų tamsi.

Ideologiškai pakaustytus lengviau pakinkyti.

Imkim ir išsirinkim geriausius!

Tokio varianto mes dar nebandėm.

Senatvė – tai toks laikas, kai pradedi skaityti iš naujo knygas, kurių neskaitei jaunystėje.

Sunku gerbti žmogų, su kuriuo nė karto nesi gėręs.

Įkvėpimo reikia poetui, Pegasui pakanka avižų.

Nuodėmė skųstis gyvenimu tam, kuris dar sugeba nusidėti.

Vyrai! Nežeminkit moterų savo kilnumu!

Kokia laimė, kad Dievas sukūrė Ievą ne pagal savo paveikslą.

Atgaila be nuodėmės – dar didesnė nuodėmė negu nuodėmė be atgailos.

Jaunystė – šauktukas, senatvė – klaustukas…

Baltos varnos pulkais neskraido.

Dievai gyvena tol, kol yra kam jais tikėti.

Jeigu protingas žmogus, tai būtinai priekvailis.

Bijokit nykštukų! Jie visada smogia žemiau juosmens.

Nespėji rasti vietos šitame pasaulyje, o jau laikas keliauti į aną.

Aš dar galiu suprasti klasinę neapykantą, bet klasinę meilę – tai jau ištvirkimas.

Proto nutekėjimas prasideda nuo jo plovimo.

Menką išgėrimą visada gadina gausi užkanda.

Protinga žmona visada atleis vyrui, jeigu ji kalta.

Tai, kas jaunystėje ne tavo kišenei, senatvėje – ne tavo dantims.

Ne kiekvienam užtenka proto, kad juo nesinaudotų.

Tegul jau liaudis kalba ką nori, negu tyli velniai žino apie ką.

Ne viskas, kas iš aukščiau – Viešpaties, kai kas ir iš paukštelių.

Padori moteris neapgaudinės visų vyrų dėl vieno.

Fortūna ir Temidė dirba pakaitomis.

Dažniausiai drabužius keičia nuogi karaliai.

Nelauk greito problemų sprendimo iš tų, kurie jas sukuria.

Kaip reikia prajuokinti likimą, kad jis tau nusišypsotų.

Susitarti su kvailiu galima tik jo sąlygomis.

Tuos pačius pažadus reikia duoti skirtingiems žmonėms.

Palinkėjimas: turėk tu tiek pinigų, kad galėtum asmeniškai įsitikinti, jog ne jie laimė.

Taupykite viltis juodai dienai!

Seksas gali pakeisti valgį tik iki pusryčių.

Nebijok gandų apie save! Bijok tiesos!

Kai tau spjauna į sielą, retai nepataiko.

Švyturys į moters širdį yra jos krūtinė.

Genijų skaičius auga nepripažintųjų sąskaita.

Gyvenu viltimis, kitų pajamų egzistuoti neturiu.

Išankstinis atgailavimas nuodėmę padaro visiškai beprasmišką.


„Jerusalimskij žurnal“, 2010, Nr. 33
Vertė Andrius Šiuša

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.