Eilės. STASYS STACEVIČIUS

  Prakeiktos tos bangos! –
  negarsiai sušunka
  visai nepažįstama,
  godžiom akim,
  įspūdingom krūtim
  atsigręžus į jūrą.

  Jos veidas
  mįslingas,
  o visas jos kūnas
  nelyg ant ribos –
  liepsnot ar jau gesintis?

  Galvoju:
  kiek vyrų jai sieloje,
  kiek
  namų
  dvasioje?

  Vėjo
  plaukams štai nestinga.

  Gražiai apkūni,
  metų
  daugmaž kaip man,
  ant visų pirštų blyksi
  sidabras ir auksas.

  Erdvi liemenėlė
  jai tramdo krūtis
  ir melsvai,
  rauzganai liemenėlė banguoja,
  kai ji
  eina arčiau vandens,
  kai sugrįžta,
  jos oda
  ir josios kelnaitės banguoja.

  Ji žvilgteli
  į mane,
  į mano draugę,
  nusigręžia
  į nepažįstamus akmenis,
  kojom pajudina
  galbūt patikusį.

  Lenkiasi,
  vėl stovi tiesiai prieš jūrą,
  susivelia plaukus,
  reikšmingai juos glosto,
  kartoja:
  prakeiktos tos bangos!

   Miegamasis
   vidunakty sveikina mus?
   Atsisveikina
   priešaušry nemiegamasis?

   Miegokite,
   mano jaunieji dievai,
   po vestuvių
   ir niekad
   neklauskite, kas aš.

   Aplinkui jus
   švyti ir gęsta daiktai,
   o visi jūsų priešai
   jus gerbia ir myli.

   Gyvi jūsų broliai,
   o seserys gyvos.
   Sutaiko su jais jus
   tėvai ir kapai.

   Turit priekyje metų
   kaip marios bangų,
   ir, atrodo,
   jums negresia išsiskyrimas.

   Stipri paslaptis
   vynuogynuos – kol kas.

   Jūsų laukia žiema
   už erotinių zonų,
   pavasaris, kur meškos tebežiemoja
   ir didelės tundros
   pasąmonėj tirpsta,
   du žmonės per naktį
   netaupo šviesos.

   Jūsų laukia šilti skaičiai,
   laukia šalti,
   keli tūkstančiai puslapių
   metų, klajonių,
   kad juos atsirinktų
   šilti ar šalti.

   Jūsų laukia
   labai atvira lyguma,
   ir kalnuos pamesta
   asilo pasaga.

   Jūsų lova
   nuo jūros lig jūros
   nekliudo man,
   nekenkia
   jūsų sapnams ir namams.

   Aplink
   šypsos draugai,
   visi priešai
   jus myli.

   Miegokite,
   mano jaunieji dievai,
   kai nubusite,
   viskas kitaip bus.

   Tai žiema lyg ne žemėje,
   o šalia jos.

   Pragiedrėjus
   ant suveidrodėjusio sniego
   prieš naktį
   naktin saulės takas nusidriekia.

   Kartais į šiaurę,
   dažniau – į šiaurelę.

   Tarytum sukurtas
   patiems vienišiausiems –
   idant pusiaukelėje susitiktume.

   Eiti reikėtų
   iš priešingų pusių,
   tačiau tik prieš saulę
   jos takas regėti.

   Stiprus
   gal keliolika žemės minučių,
   bet saulės minutės
   tikriausiai kitokios.

   Todėl ir atrodo,
   kad labai ilgai
   aš labai neilgai
   ilgu saulės taku
   galiu brist, kol užges,
   ir nepasibučiuosim.

   Tuštoka,
   žvarbu,
   šalta
   saulės take.

   Vien pusnynai,
   tyla, nežinia,
   o per vidurį
   aš nežinau, ar tu man artimiausia.

   Taip
   gal išsiskyrėliai kartais žiemoja
   sodybose
   tarp užpustytų laukų.

   Savo šiaurėj kiekvienas
   ar savo šiaurelėje.

   Tartum
   laukinė raudotoja kyla
   pūga,
   nusileist
   vietos ilgai neranda.

   Aprauda
   išmirusius kaimus –
   namai
   tokią valandą
   turi maldos namų bruožus.

   Aplinkui
   sniegynai, naktis, atgarsiai,
   vidury
   esam
   girdimai nežiniai lygūs.

   Aprauda
   pūga minutes, kai žvarbiu
   ilgu saulės taku
   neilgai
   toli ėjome.

   Kol
   saulės žvėrys
   žėrėjo.


   Mano nemigoje daug juodos
   užsklandos. Dėl meilės reiktų skaisčiai
   nemiegoti? Saule, niekados
   nieks iš tavo mūšių nepareis čia?

   Nesugrįš į žmoną panaši,
   drobėje nutapius namų raktą,
   kurs liepsnoja. Nemigos – maži
   Saulės mūšiai, šiurpūs – ypač naktį.

   Ir minčių kariuomenės gyvos
   nemylėsi, kol negimęs gandas:
   daug šviesos virš perskeltos galvos,
   atvira burna apžiot ją bando.

   Žūstame, viens kito prakeikti,
   gal nesu nė tavo baimės vertas.
   Tai tik Saulės mūšis praeity,
   gal patsai gražiausias mūšio vardas.

   Plius žiema ir nemigos – maži
   mano mūšiai. O paveikslo drobėj,
   ak, esi į žmoną panaši,
   rankoj raktai nuo namų liepsnoja.

   Nepareisi niekad, kol gyva,
   nesišauksi, nemigoj užlūžus
   kiaurą naktį… Saule, pas tave
   grįžtama po tavo, Saule, mūšių.

   Nelyg
   saulės vėjo vėjarodės
   naktį,
   ateina tos moterys,
   glaudžias,
   išeina.

   Sakykime,
   esame „Suokalbių Suokalby“,
   kur tarpžvaigždinėj erdvėj spindi spirito
   debesys,
   mes metam paukščių šešėlius.

   Gal virtualiausias erelis mane
   pasičiumpa
   ir nešasi į savo kraštą.

   Savim bando likt
   lygumos ir kalnai,
   krinta mūsų šešėliai,
   bet vis nenukrinta.

   Tenai
   miega žmonės ir jų papročiai:
   leisti sulą
   iš genealogijos medžių.

   Kilmės šaknys
   dega pagonių laužuos,
   ir liepsnelės gražiausią kankaną
   sušoka.

   Vėl keičias veidai
   bei vėlių padėtis,
   tartum dūmai iškyla nauja šventykla
   ir, paliudijus mano entropiją,
   dingsta.

   Tavęs niekada nemylėjau, –
   pasako
   jau daug sykių sakius,
   kad myli mane.

   Iš sidabro kasyklų
   daug paukščių pakyla,
   ir žiba
   pažįstami man auskarai.

   Krinta mūsų šešėliai
   ir vis nenukrinta.

   Tenai
   miega žmonės ir jų papročiai:
   iki pat krematoriumo neišsiskirti.

   Tave gal turėsiu, –
   pasako kita, –
   tačiau mano vaikai
   ir nemylimas vyras…

   Iš druskos kasyklų
   daug paukščių pakyla,
   o iš geležies ir anglies –
   dar daugiau.

   Krinta mūsų šešėliai
   ir vis nenukrinta.

   Kur velnias jį? –
   girdis berods miręs tėvas.
   Gal vėjas jį, –
   suabejoja mama,
   nes kilmės šaknys
   pleška krikščionių laužuos,
   bet liepsnelės
   tą patį kankaną sušoka.

   Nelyg
   saulės vėjo vėjarodės –
   moterys
   naktį…

   Daug metų erelis mane
   savo „Suokalbin“ nešė –
   sulesti.

   Rašyti komentarą

   Turite prisijungti, jei norite komentuoti.