Penki sakiniai apie mūsų kalbą

-lj-

Kai kurie radijo ir televizijos žurnalistai pavardę Čaplikas taria su kietu č ir, matyt, jie teisūs, bent formaliai. Bet gal ši ir kai kurios kitos panašios pavardės tiesiog netinkamai rašomos, o tokios jų rašybos priežastis galbūt ta, kad dauguma lietuvių apskritai niekada netaria kieto č: sako „ginčias“, „čiaižyti“ ir t. t. (matyt, dėl tarmių įtakos). Todėl kai kadaise tokias pavardes reikėjo pirmą kartą lietuviškai užrašyti, tai dariusieji galbūt manė, kad minkštumo ženklo i nereikia įterpti, nes č ir taip visada tariamas minkštai. Be to, juk nėra jokios fonetinės priežasties, pvz., pavardę Čaikovskis tarti kitaip negu rusiškai, nors rašyba lyg ir prašo č tarti kietai. Dauguma su minkštu č taria ir Čaikovskį, ir sulietuvintą Čaikauską, ir Ričardą, ir kt.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.