Publicistika

Ar pornografija kenkia emocinei sveikatai?

NAOMI WOLF Kovotoja su pornografija Andrea Dworkin išgarsėjo XX a. 9-ajame dešimtmetyje, įrodinėdama, kad neribojant pornografijos dauguma vyrų kuo toliau, tuo labiau į moteris žiūrės ne kaip į žmones, o kaip į pornografijos žvaigždes ir traktuos jas kaip daiktus.

Perkrautas protas

PIOTR STASIAK Kiekviena NICHOLO CARRO knyga sulaukia daug žiniasklaidos ir skaitytojų dėmesio, ir ne tik uždarame šiuolaikinių technologijų gerbėjų pasaulėlyje. Galbūt todėl, kad jis geba rašyti apie šias technologijas taip suprantamai ir aistringai, jog jo mokslo populiarinimo publikacijos perskaitomos kaip dokumentinis tyrimas arba technotrileris.

Stukačius, Stalinas ir Tarptautinis vertėjų kongresas Maskvoje

IRENA POTAŠENKO Maskvos grindinys nelygus. Vos nusileidus orlaiviui Vnukovo oro uoste, parpuoliau ant kelių ir net kakta paliečiau asfaltą, kaip darydavo Jo Šventenybė popiežius, – o dėl to kalta tik gruoblėta oro uosto danga, niekas daugiau.

Apie inteligentų „verkšlenimą“

ANDRIUS MARTINKUS Geriau būti nepatenkintu Sokratu negu patenkinta kiaule. John Stuart Mill Esama inteligentų verkšlenimo, tačiau esama ir pasaulėjautos, kuri tai, kas sveikam moraliniam jausmui atrodo juoda, sau (ir kitiems) vaizduoja esant balta.

Kameros prieš kameras

ŠARŪNAS ANDRIKIS Tikriausiai jau visi girdėjome apie Vilniaus autobusų ir troleibusų parkų planus įrengti stebėjimo kameras viešajame transporte, jei tik bandomoji įranga pateisins lūkesčius. Turbūt retas abejotų, ar pateisins. Žinoma.

Kodėl Lietuvoje tebesinori gyventi

LAIMANTAS JONUŠYS Apie emigraciją „Iš Lietuvos emigruojama ne tik dėl pinigų – čia tiesiog nėra gera gyventi“, – skelbė vieno „Delfi“ straipsnio antraštė. Tame straipsnyje papasakotoje diskusijoje nusišnekėta iki to, kad tvirtinama, jog žmonės emigruoja, nes mieste nėra kur dviračiu važiuoti bei nėra kur su mažu vaiku krepšinį pažaisti.

Kelios mintys apie Lietuvos kultūrą

ŠARŪNAS ANDRIKIS Prieš pradėdamas bandyti rašyti kultūrinei spaudai, norėčiau pasvarstyti, ką tai reiškia. Pirmas dalykas, ateinantis į galvą – kultūrinė spauda Lietuvoje labai fragmentuota. Nė vienas leidinys neturi savo veido, o tuo labiau – balso, charakterio. Spauda puikiai atspindi bendrąją Lietuvos kultūros situaciją.

Rousseau.lt

VYTAUTAS KINČINAITIS Kalbėjimo apie kultūrą 1933-iaisiais galimybė išreikšta vokiečių dramaturgo Hannso Johsto pjesės „Schlageteris“ sparnuota fraze: „Kai išgirstu kalbant apie kultūrą… aš nuleidžiu savo brauningo saugiklį!“

Okupacijos klausimu

VYTAUTAS KINČINAITIS Istorija – tai retorikos pratimas, vertas visiškos paniekos. …vienintelė ir tikra istorija – natūrali žmogaus istorija. Anatole France, „Silvestro Bonaro nusikaltimas“ Nekalbėsiu apie sovietinę Lietuvos okupaciją gerai, o tiktai klausiu, kas ji yra.

Penki sakiniai apie mūsų kalbą

LTV „Klausimėlis“ ragina internete puoselėti lietuvišką raštą ir net pačių svetainių adresus kurti lietuviškomis raidėmis, pvz., www.klausimėlis.lt (su raide ė).