Paveldas

Juostos iš Marcinkonių apylinkės

ETNOGRAFĖ Juostų audimas šioje apylinkėje yra plačiai žinomas. Seni žmonės pasakoja, kad šiais laikais mažiau yra audžiama juostų negu seniau. Įvairiaspalvių ir įvairiaraščių juostų surasti šiandien galima daugiausia pas senas moteris, kurios audė būdamos jaunos. Šių dienų mergaitės mažiau užsiima juostų audimu.

Kai kurie pavasario papročiai Vilniaus krašte

PRANĖ STUKĖNAITĖ-DECINIENĖ Kas gi nelaukia pavasario! Miesto gyventojai laukia pavasario, kad sušiltų saulės spinduliais, pasidžiaugtų atgimstančios gamtos grožiu ir p. Sodietis dažniausiai laukia ankstyvo pavasario, kadangi paprastai pavasarį pristinga galvijams pašaro.

Čyru vyru, pakelsiu šimtą vyrų

Apie ledą lietuvių tradicijoje VIDA ŠATKAUSKIENĖ Įstabus žiemos ir šalčio kūrinys – ledas. Nors esame gana toli nuo ašigalių, nors Lietuvoje negirdėta tokių mitų, kokius turi šiaurės tautos – apie šerkšno milžinų tėvynę ar apie pasaulio atsiradimą, kai iš tirpstančio ledo atsiradusi pirmykštė karvė Audhumbla išlaižė vyrišką priešistorinių laikų būtybę Buri, nežinota, rodos, ir pasakų apie sniego karalienės ledo rūmus,…