Paveldas

Kiaušinio stebuklas

JONAS NEKRAŠIUS Višta viso labo yra tik priemonė, kuria kiaušinis pagimdo kitą kiaušinį. Samuel Butler Ab ovo išvertus į lietuvių kalbą reikštų „nuo kiaušinio“. Akivaizdu, kad daugeliui toks posakis nieko nesako.

Gardamo tikėjimai, burtai ir prietarai

ALGIRDAS ŽEMAITAITIS Dar besimokydamas Žemaičių Naumiesčio vidurinėje mokykloje susidomėjau istorija, kraštotyra, knygų skaitymu. Užrašinėti tautosaką ėmiau būdamas dešimtoje klasėje, paragintas istorijos mokytojo Benedikto Orento.

Raganos skaičius – penki

GINAS ŽIEMYS Tautosakoje ir mitikoje retsykiais susiduriame su unikaliu reiškiniu – penkianare sistema, kurią sudaro moterys. „Karvutėje verpėjoje“ (AT 511) iš karvutės kraujo lašo išdygsta graži obelis. Paskinti obuolių ir pasemti vyno bando trys raganaitės ir našlaitė, o joms vadovauja Ragana.

Su dūmais – į dausas

DAINIUS RAZAUSKAS Pasak A. Vyšniauskaitės, velionį „išlydint į kapines, v ė l ė išeinanti pirmoji, atsisėdanti a n t pirkios k a m i n o ir sėdinti tol, kol velionį užkasa. Užtat Viduklės apylinkių žmonės sakydavo, jog mirusįjį išlydėjus reikia tuojau užkurti krosnį, kad visa negeroji dvasia iš namų išeitų.

Mizarų dainininkė Juzė Jurkonienė

JUOZAS KUCKAILIS Sakoma, kad gyvenime daug ką lemia atsitiktinumai. Vienas iš jų kalbininką prof. Juozą Balčikonį suvedė su paprasta kaimo moterimi, nuostabų liaudies dainų pojūtį išsiugdžiusia asmenybe, dzūke Juze Jurkoniene iš Mizarų kaimo

Saulės spalvos

Su savamoksle liaudies menininke, šiemetine „Aukso vainiko“ laureate ELENA ADOMAITIENE kalbasi Juozas Šorys – Kokie Jūsų prisiminimai iš vaikystės, kur ir kaip augote?

Raitininkų kaimo šventės

VINCAS LAPINSKAS Naujųjų metų išvakarėse žmonės ilgai vakarodavo ir neidavo gulti. Visi laukdavo dvyliktos valandos ir Naujųjų metų pradžios. Jeigu atsigulei ir užmigai nesulaukęs Naujųjų, tai apsnūdęs ir neišsimiegojęs būsi visus ateinančius metus. Visi su nekantrumu laukdavo Naujųjų spėliodami, kokie jie bus: geresni ar blogesni, linksmesni ar liūdnesni.

Kūčių užeiviai

NIJOLĖ MARCINKEVIČIENĖ Kalėdos – metas, kai į mus vėl atsigręžia motulė Saulė. Prasiveria Dangaus langai ir, stebuklinės šviesos paviliota, per aukštus kalnus, per žemus klonius su šyvais žirgais, nauju važeliu, geležiniais ratais, šilko botagais atvažiuoja Kalėda

Apie žemynėliavimą, užstalę ir dangiškąjį pieną

JUOZAS ŠORYS Lietuvos liaudies kultūros centro rengiamo ciklo „Gimtis. Būtis. Mirtis. Pasaulėjautos ir pasaulėžiūros aspektai“ penktosios konferencijos „Tradicinės mitybos kultūra“, orientuotos ne tik į kultūrininkus, bet ir į „akademikus“

Dar viena liūdna pasaka

NIJOLĖ MARCINKEVIČIENĖ Laimingai sau gyveno vyras su pačia ir turėjo dukrelę, kurią be galo mylėjo. Motina sunkiai susirgo ir mirė. Neilgai trukęs tėvas parvedė pamotę, ir jiedu susilaukė dar vienos dukros.