Paveldas

„Tarsi kuršis krūme retam“

Su skuodiškiu (gėsališkiu) poetu STASIU JONAUSKU kalbasi Juozas Šorys – Jūsų darbo kambario langai penktame aukšte Skuode atsigręžę į šiaurę, kuri yra ir Jūsų poetinio pasaulio dalis. Šiaurės vakaruose matome mėlynuojančių Latvijos eglynų kontūrą

Kraujas – gyvybės šaltinis

JONAS NEKRAŠIUS Visų žmonių kraujas yra vienodos spalvos. Francesco Petrarca Kraujas – ne vanduo Žmogaus kraujas – svarbiausias gyvybės palaikytojas.

Žemės gyviai ir paukšteliai

Su savamoksliu medžio drožėju JONU KNIEŽA kalbasi Juozas Šorys Medžio drožėjo Jono Kniežos (g. 1929) iš Mosėdžio (šiuo metu – iš Vydmantų, Kretingos r.) kūriniai į parodų viešumą išniro tarsi iš tirštų kuršių / žemaičių pajūrio ūkanų. Rodos, braukšt – ir tapo matomi bei iškart įvertinti rinktinės, baltais muileliais, prausylais ir netgi černylais išsitatinusios

Lietuviškų kryžių Vienoje beieškant

SKAIDRĖ URBONIENĖ Neseniai prašurmuliavęs dar vienas tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“, ypač jo metu veikusi paroda „Gyvybės medis.

Amžinai žaliuojantis krantas

AUŠRA FESER Minint Kuršių nerijos įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą dešimtmetį kyla minčių apie jos raidą istorijos tėkmėje – nuo vėjo genamų smėlynų iki įvertinimo pasaulio paveldo statusu. Galima aptikti ne vieną paralelę lyginant, kas vyko prieš du šimtus metų ir dabar.

Šikšnosparnių, žudynių, mūšių, smuklių ir plėšikų paneriais

LIUDVIKAS GIEDRAITIS Žygis Vilniuje: Žemieji Paneriai–Aukštieji Paneriai–Žemieji Paneriai (9–10 km)

Dambrelis bimbia, šeivelė kankliuoja

EGIDIJUS DARULIS Dambrelis, dumbrelis, dimbrelė, bandūrėlis, bindūrėlis, dambras, varganas, vargonėlis, šeivelė, kanklikė, bimba – kuo įvairiausiai lietuvių vadinamas obertoninis muzikos instrumentas, kuriuo garsai išgaunami tik tuomet, kai jį prispaudi prie dantų ir imi virpinti metalinį liežuvėlį.

Aukštadvario apylinkių velnio duobės

RITA BALSEVIČIŪTĖ Geografiškai daubos apibūdintinos kaip žemės įdubimai su dugne telkšančiomis pelkėmis. Mitologiniu požiūriu jos susijusios su pasakojimais apie velnius.

Uigūrai Šilko kelyje

Su keliautoju, gydytoju VALENTINU KABAŠINSKU kalbasi Juozas Šorys

Kiaušinio stebuklas

JONAS NEKRAŠIUS Višta viso labo yra tik priemonė, kuria kiaušinis pagimdo kitą kiaušinį. Samuel Butler Ab ovo išvertus į lietuvių kalbą reikštų „nuo kiaušinio“. Akivaizdu, kad daugeliui toks posakis nieko nesako.