LiteratūraVertimai

CZESŁAW MIŁOSZ. Eilės

Užsienio literatūros vertimų metai

DALIA ZABIELAITĖ Lietuvoje jau antrą kartą rengiami Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos inicijuoti Metų verstinės knygos rinkimai. Projektas dar palyginti naujas, pradėtas rengti vėliau nei Lietuvoje jau išpopuliarėję lietuviškos Metų knygos rinkimai.

Krabo ūkas

Romano ištraukos ÉRIC CHEVILLARD Kritikų palankiai vertinamas, tačiau sunkiai į kokius nors rėmus įspraudžiamas prancūzų autorius Éricas Chevillard’as (g. 1964) sakosi savo knygas vadinąs romanais tik tam, kad užsimaskavęs patektų į „senų gerų romanistų“ gretas ir galėtų šį žanrą griauti iš vidaus.

ALLEN GINSBERG

ALLEN GINSBERG. Eilės

Allenas Ginsbergas (1926–1997) – pasaulyje puikiai pažįstamas amerikiečių poetas, bytnikų kartos ruporas ir XX a. 7–8 deš. Amerikos jaunimo kontrkultūrinių judėjimų guru. Nenuilstamo keliautojo, poezijos festivalių dalyvio ir kairiųjų pažiūrų politinio aktyvisto eilėraščiams būdingas sąmoningas intelektualizmo ir literatūriškumo siaurąja prasme atsisakymas.

Vertimai iš persų kalbos

HAFIZ Hafizas (apie 1320–apie 1390) – persų lyrikas, kurio poezijos galima rasti daugelio iraniečių namuose. Jo eilėraščiai mokami atmintinai, rengiami Hafizo skaitymai jo gimtajame Širaze.

Rašytojo griaučiai

LEV RUBINŠTEIN Aš labai norėjau tapti rašytoju. Retkarčiais ir dabar noriu. O prieš tai, kaip ir visi daugiau ar mažiau normalūs berniukai, aš paeiliui norėjau tapti lakūnu, milicininku, garsiu keliautoju, estrados konferansjė, bilietų kasos kasininku, požeminės perėjos direktoriumi.

Iš „Gyvenimo knygos“

JIDDU KRISHNAMURTI Čiauškantis protas Žinote, ką nors suvokti yra stebuklinga. Nežinau, ar esate kada nors ką nors iš tikrųjų suvokę – ar esate kada nors suvokę gėlę, veidą, dangų ar jūrą. Aišku, jūs matote šiuos objektus, kai važiuojate pro šalį autobusu ar automobiliu;

ROBERT GERNHARDT. Eilės

Robertas Gernhardtas (1937–2006) – daugialypis šiandieninės vokiečių literatūros talentas: poetas, kritikas, eseistas, tapytojas, karikatūristas. Gimė Taline (Reval), jo šeima priklausė Pabaltijo vokiečių mažumai, 1939 m. repatrijavo į Rytų Prūsiją. 1945 m. tėvas žuvo kare. R. Gernhardtas Štutgarte ir Berlyne studijavo tapybą ir germanistiką. Vienas iš satyrinio žurnalo „Titanic“ ir Naujosios Frankfurto mokyklos kūrėjų.

Raitas ant sraigės

SERGEJ DOVLATOV Asmeniškai aš Michailo Šemiakino sėkmę Vakaruose priimu kaip asmeninį įžeidimą. Man jo klotis trenksminga iki pavydo, keršto ir visiško nepasitikėjimo savimi. Jaunas, įžymus, turtingas, talentingas, protingas, gražus ir sąžiningas…

Kasida apie tamsias balandes

FEDERICO GARCÍA LORCA Virš lauro dvi tamsios balandės skrido dangumi mėlynu. Viena jųjų buvo saulė, antroji buvo – mėnuo.