LiteratūraRašytojai

„Anykščių šilelio“ takais

REGINA JASUKAITIENĖ Šiais metais Antano Baranausko poemai „Anykščių šilelis“ sukanka 155 metai. Sukūrė ją jaunas seminaristas atostogaudamas tėviškėje, Anykščiuose (1858 ir 1859 m. vasaromis), tėvo kirviu tašytoje, iš rąstų suręstoje (be vinies!) klėtelėje. Toje pačioje, kur nukūlus javus būdavo supilami grūdai.

Studentiška vasara Tolminkiemyje

JONAS STALIULIONIS KRISTIJONUI DONELAIČIUI – 300 Dažnai prisimenu savo pirmą studentišką vasarą Donelaičio žemėje. Per keturiasdešimt penkerius metus išdilo daug veidų, vardų, epizodų… Bet patys ryškiausi įspūdžiai vis kirba atmintyje.

Oscaro Wilde’o klausimynas

Ričardo Šileikos, Laimanto Jonušio ir Gyčio Norvilo anketos

Oscaro Wilde’o klausimynas

Aido Marčėno, Kęstučio Navako ir Donaldo Kajoko anketos

Oscaro Wilde’o klausimynas

Rasos Aškinytės, Vaivos Grainytės ir Mariaus Buroko anketos

Giedantys daiktai

REGINA JASUKAITIENĖ Taip apie daiktus yra parašęs šv. Pranciškus „Saulės giesmėje“. Daugeliui šis šventasis asocijuojasi su meile viskam, kas gyva; tai ir gyvūnų globėjas, ant kurio rankų tupia paukščiai, o plėšrūs žvėrys glaustosi prie kojų, tai šventasis, tėvo skirtą dalią išdalinęs elgetoms. Tačiau gal nedaugelis žino, kad jis globojo ir poetus, meno žmones. Ir pats buvo poetas, mokėdavęs prakalbinti daiktus.

Kodėl Nabokovas nemėgo Manno?

MICHAŁ SCZYMAŃSKI I. Vladimiras Nabokovas su jam būdingu įžvalgaus inteligentiškumo ir išdidžios paniekos mišiniu priskirdavo Thomą Manną prie „išpūstų didybių“, esančių šalia „kičo“, „niekalo“, „meninės nesėkmės“ gamintojų: Balzaco, Stendhalio, Faulknerio, Pasternako, Orwello ar ant amžino pasmerkimo ribos balansuojančio Dostojevskio („Nusikaltimo ir bausmės“ – „etiniu ir estetiniu požiūriu nevykusio romano“

Oscaro Wilde’o klausimynas

Šiek tiek sutrumpinta anketa, 1877 metais užpildyta Oksfordo universiteto studento Oscaro Wilde’o. Tą pačią anketą užpildys ir mūsų poetai bei rašytojai. Šįkart – Agnės Žagrakalytės, Saros Poisson ir Neringos Abrutytės anketos.

„Iš šito krašto gal jau neišeisiu…“

JONAS STALIULIONIS Kitą dieną (sausio tryliktąją) po poeto Stasio Stacevičiaus laidotuvių Merkinėje sėdėjau apsnigtame sodo namelyje Barčiuose ir kūrenau krosnį. Prakurom iš popierių krūvos išsitraukiau seną „Literatūros ir meno“ laikraštį, plėšiau ir kursčiau ugnį.

Šamano virtualioji sodyba pagal antigravitacijos dėsnius

RAMŪNAS LIUTKEVIČIUS tą vakarą virš kosmonautų gatvės patekės šamanas ir nusileisti nemokės (net jeigu panorėtų) Mantas Gimžauskas, „Kosmonautų gatvė“