LiteratūraMemuarai

Dar viena liūdna pasaka

NIJOLĖ MARCINKEVIČIENĖ Laimingai sau gyveno vyras su pačia ir turėjo dukrelę, kurią be galo mylėjo. Motina sunkiai susirgo ir mirė. Neilgai trukęs tėvas parvedė pamotę, ir jiedu susilaukė dar vienos dukros.

Tandemas, arba Kelionė literatūron

Ištrauka iš rašomos knygos INEZA JUZEFA JANONĖ Rašiau eiliuotus tekstus ir vidurinės mokyklos laikais, tačiau neskubėjau brautis su jais į spaudą gal ir todėl, kad intuityviai nujaučiau, jog negaliu skubėti.

Leonidas Davydovas-Subbočius: į nieką ten nepanašus

AUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ Mūsų siaubingame, Trifonovka vadintame bendrabutyje viskas buvo baisu. Gatvė, o tikriau – platus, duobėtas, kadaise lyg asfaltuotas takas be šaligatvių

Sudie, kvietkeli tu brangiausias

VLADAS STATULEVIČIUS Ištraukos iš biografinės apybraižos apie Antaną Vienažindį Įkurtuvės Senelis Justinas ir atvežė Antaną į Dusetų kleboniją – bus vikaru pas senąjį kleboną.

Apie mano mokinius

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla pasitinka savo veiklos 20-metį. Ta proga spaudai rengiamas leidinys „Atvira pažinimo erdvė“.

Čia priėjo Gorbulskis

Iš leidyklos „Versus aureus“ spaudai rengiamos knygos Turiu atvirai prisipažinti: niekada nesidomėjau lietuvių estrada, todėl jaučiuosi šiek tiek šventvagiškai, liesdamasi prie to, apie ką menkai nutuokiu.

Kazė: viena savo abejonėse

AUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ Su Kaze susipažinau pas Jutą Čeičytę, dirbtuvėj priešais Šv. Jokūbo bažnyčią, šeštam aukšte, kur Juta anuomet ir dirbo, ir gyveno. Nors ir aukštai reikėdavo lipti, lankytojų ten netrūko. Vieni ateidavo pažiūrėti naujų darbų, kiti – pasisemti idėjų, treti – šiaip pasisvečiuoti.

Atvykėlės pasakojimai

SONIA AVISHERVAN Ištrauka iš tekstų ir fotografijų ciklo Turėjau skelbti šlovę Tų, kieno šlovę skelbiu, Aš nepažįstu.

Keliavau per gyvenimą su daina

JUOZAS SAVICKAS Kai peržengiau devyniasdešimtuosius, man pasirodė, kad nebeverta toliau metus skaičiuoti. Panūdau pasipasakoti, kiek dar spėsiu, apie tai, kas buvo veikta neprofesinėje srityje. Šįsyk tebūnie apie dainavimą, apie dainą. Tad pradėsiu nuo paveldo. Mano žinios apie gentį iš tėvo pusės nesiekia toliau tėtukų, t. y. mano senelių.

Paprūsės lietuvininkai

Retrospekcija Mano senoliai, Paprūsės lietuvininkai (evangelikų liuteronų tikėjimo), gyveno dabartinio Šilutės rajono žemaitiškoje dalyje – Gardamo miestalyje. Senolis – Gustavo sūnus Augustas Gocentas (1871.VIII.8 Gardame–1935.III.31 ten pat) – apie 1891 m. vedė Mariją Katrę Endrulytę.