LiteratūraDienoraštis

Iš mirusiųjų dienų

SIGITAS GEDA 2008 metai Paskutinės vasaros dienos Po lietaus prie upės, ten, kur pilna apynių ir sraigių, ūmai išniro vėlyvieji vijokliai, plonos, išbalusios taurės… Nelyginant pokario mergaitės baltom perkelinėm suknelėm. Perkelis – toksai audeklas, net nežinau, ar dabar iš jo kas nors siuvama.

Iš mirusiųjų dienų

SIGITAS GEDA 2008 metai Prapuolę iš kalbos Man regis, J. Savickio prozoje andai buvau radęs: – Nonšalaitiškai! Jis elgėsi ir rengėsi kaži kaip nonšalaitiškai!

Iš mirusiųjų dienų

SIGITAS GEDA 2008 metai Calamunis: seka Apsireiškė Šv. Dvasios vienuolyne. Du diakonai išvadino jį „durakom“. Tada „Dievo pasiuntinys“ paskambino savo Tėvui (nenusakomo amžiaus!).

Iš mirusiųjų dienų

SIGITAS GEDA 2008 metai Tai, ką buvau pražiopsojęs A. ir V. Sakalauskų bibliotekoje radau knygą, apie kurią dažnai pagalvodavau. Tai Eugenijos Ulčinaitės ir Albino Jovaišo parašyta „Lietuvių literatūros istorija: XIII–XVIII amžiai“.

Iš mirusiųjų dienų

SIGITAS GEDA 2008 metai Rugpjūčio 22, penktadienis Mieguisti pajūrio miesteliai Į rudenį čia būna gražu. Lietūs, bangų ošimas, kopos su oranžinėm erškėtrožėm… Daug tokio pat oranžo – iš šermukšnių, mušančio į paūkavusį tolį.

Iš mirusiųjų dienų

SIGITAS GEDA 2008 metai Rugpjūčio 17, sekmadienis Karo dėsnis Apie baisingą vandalizmą Gruzijos teritorijoj, kur karo veiksmai neva jau ir sustabdyti.

Sijano prakaitas

Vakarų Pekinas VAIVA GRAINYTĖ

Iš mirusiųjų dienų

SIGITAS GEDA 2008 metai Pakartojimas – Sokrato – Kiek daug yra dalykų, kurių man nereikia!

Iš mirusiųjų dienų

SIGITAS GEDA 2008 metai Tai, ką pražiopsojo romantikai Kai seriale „Roma“ karvedžiai ir imperatorius joja per mūšio lauką (Oktavianas ir Markas Antonijus sumušė Bruto batalionus).

Šešėliai mariose

Nerašytas dienoraštis VIRGINIJA VITA Spalio 17-oji, sekmadienis Šventosios mišios Pažaislio kamaldulių vienuolyne jau buvo prasidėjusios. Lėtai užvėrėm didžiules duris ir atsistojom šoninėje navoje. Skaitė pirmuosius mišių skaitinius.