LiteratūraDienoraštis

Vinco Žilėno 1957 metų ekspedicijos dienoraštis

Parengė ONA MAŽEIKIENĖ Pabaiga. Pradžia Nr. 17 Liepos 1 d. Šiandien buvome Laurinaičių kaime, kuriame prieš 100 m. tebuvę dvi sodybos ir jos turėjusios maždaug po 150 ha. Tų abiejų ūkių savininkai buvę įtarti dalyvavę 1831 m. sukilime, vienas jų buvęs ištremtas, jo žemė konfiskuota.

Dainos, kurių išmokė motina

SIGITAS GEDA 2007 metai Spalio 2, antradienis Mano mylimiausias… japonas Tada jo pavardę rašydavom Basio (vienu metu netgi Basius), dabar – Basho. Mane lydintis mėnuo Šaukia: „Užeik pas mane.“ Namai palei kelią.

Vinco Žilėno 1957 metų ekspedicijos dienoraštis

Parengė ONA MAŽEIKIENĖ 1957 m. ekspedicija 1957 m. ekspedicija buvo pradėta birželio 25 d. Kelionė buvo baisi. Ištisą kelią lijo, lijo. Taip lyg iš kibiro. Visi šlapi, perlyti sustojome mokykloje. Sustojome Kaltinėnų mokykloje. Sustojome 7 asmenys. Birželio 26 d. apžiūrėjome miestelį, labai nuskurdusį, aplūžusį, turintį ,,Pienocentro“ statytą pieninę ir lentpjūvę, nekalbant apie 7-metę mokyklą.

Dainos, kurių išmokė motina

SIGITAS GEDA 2007 metai Rugsėjo 27, ketvirtadienis Trys eilutės – Vytautui K. Dabar jau niekas tavęs neatpažins, Tokio neatpažįstamo Šviesią rugsėjo naktį.

Dainos, kurių išmokė motina

SIGITAS GEDA 2007 metai Žemaitiškos gertynės Trys labai rimti žemaičiai Antakalny, netoli mano namų, gėrė baltą. Du kalbininkai ir vienas rašytojas. Tvarka buvo įprasta – stato iš eilės! Atėjo R. eilė. Kalbininkas ir sako: – Parnešk vyną!

Šįvakar buvau baliuje…

Parengė IRENA ŽEMAITYTĖ-GENIUŠIENĖ Iš gydytojos Liudos Žemaitytės (1916–1946) dienoraščio Šeštadienis, vasario 2 d., 1935 m. [...] Bet kadangi tas dalykas daugiau nekaip, kad negalimas, išsiruošiau kartu su vyresniaisiais į literatūrinį balių. Užsidėjau senąją balinę suknią, pasidabinau ir tiek. Užlipėm į raudona šviesa iliuminuotą ramovės salę.

Dainos, kurių išmokė motina

SIGITAS GEDA 2007 metai Rugsėjo 9, sekmadienis Dantės „Pragaro“ korektūros Mūsų literatūrologai, komentatoriai, recenzentai, matyt, visados didžiuosis po to, kai, sulyginę vertimą ir originalą, galės pasakyti: – O čia praleista, o čia dėl rimavimo, o originale pasakyta taip…

Dainos, kurių išmokė motina

SIGITAS GEDA 2007 metai Rugsėjo 6, ketvirtadienis Iš „Pragaro“ korektūrų Kam visas šitas darbas? Ką nors dirbti šitam absurdiškam pasaulyje? Žmonės neskaito knygų, mokytojai streikuoja, mokiniai… Kokia prasmė? Vienintelis mano skaitytojas Linas K., išprašęs „Pragaro“ ir „Skaistyklos“ egzempliorius…

Dainos, kurių išmokė motina

SIGITAS GEDA 2007 metai Apie modelio reikšmę Arba pirmavaizdį. Andai mėgdavau ta tema pliaukšti. Regis, būta racijos, nes klausant V. Kernagio labai aišku, kad jis atnaujino lietuvių estradą atsirėmęs į Dolskio melodijas. Kad ir kaip besisuksi, „saloninį modelį“ davė Dolskis, pirmosios Nepriklausomybės metais atvykęs į Kauną.

Dainos, kurių išmokė motina

SIGITAS GEDA 2007 metai Rugpjūčio 18, šeštadienis Išvažiuojam. Jau sukrauti lagaminai. Gandrai išskrenda po Žolinės, 24-ąją… Parneš mums besišypsančius ir išsižiojusius vaikus (iš kažkieno dainos). Po Žolinės ūmai pasikeičia visas dangaus ir žemės apšvietimas. Ką ten kalbėt apie šaltį, patraukiantį naktimis.