Menai

AUDRIUS SABŪNAS

Liūdnieji vokiečių bardai

Ir kiek netikėta grupės pozicija – „Rammstein“, turinti daugybę gerbėjų Rusijoje ir dar visai neseniai atrodžiusi kaip užsikrėtusi rusofilija, vienareikšmiškai stojo Ukrainos pusėn Rusijos kare, atšaukė planuotus koncertus…

NIDA TIMINSKAITĖ

„Arlekino milijonai“ – choreografinė archeologija ar šventės paieškos?

Choreografas A. Ratmansky turėjo sumanymą pastatyti „Arlekino milijonus“ tokius, kokius juos sukūrė M. Petipa. Jis išnagrinėjo Harvardo universiteto bibliotekos Teatro kolekcijoje saugomus originalius M. Petipa pastatymo notacijos užrašus.

-gk-

Gegužinės

Apie „Poezijos pavasarį“ per vieną Rašytojų sąjungos suvažiavimą buvome prašomi nerašyti nieko blogo [...]. Tad aš ir nerašysiu, juolab nieko blogo ir negalvoju. Tik tiek, kad tai ne organizatorių, o pačių rašytojų mentaliteto problema. Jeigu jiems tinka toji praraja, kurią savo akimis išvystame regionuose, – nėra ko rašyti į laikraščius.

AUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ

Iš bloknoto (35)

Nenuostabu, kad daugelis mūsiškių autorių naujų pjesių neturi beveik jokių dramaturginių privalumų. Ypač inscenizacijos. Sudėlioti personažams teksto gabalus, sudurstyti atkarpas – tai ne tas pat, kas parašyti pjesę, nes tie tekstai, nesumegzti į dramaturginį mazgą, nelaiko dėmesio.

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ

Vilutis gaudo žuvį

Scena su dailininku Petru Repšiu juokinga; abu neieško žodžio kišenėje. „Tu gi labai jaunas. Kurių tu, antrų?“ – „Ketvirtų.“ Nors humoro nestokoja ir pats pagrindinis personažas, dėl to jį filmuoti reikėjo jau senų seniausiai. Tragiškas pasakojimas apie pirmąją meilę, kuriai sustojo širdis pirmoje klasėje, – visgi pati istorija labai makabriška, kaip ir laikai, kuriais gyventa.

PAULIUS JEVSEJEVAS

Pastaba apie ideologiją Tito Lauciaus filme „Paradas“

…man pasirodė įdomu, kaip „Parade“ vaizduojama meilė. Iš principo meilė čia – tai šeima ir tik šeimos (buvusios, esamos ar potencialios) santykiai svarbūs ką nors mylint. Kitokie žmonių santykiai filme nevaizduojami arba yra nefunkcionalūs.

MALVINA JELINSKAITĖ

Kaip atrodo gėlės paliekamas įspaudas popieriuje

Monologas su Jūrate Jukštiene apie tęstinį tyrimą „Efemeriškas įspaudas: tapyba gėlėmis“

EGLĖ FRANK

Šviečianti tamsa Eglės Gineitytės paveiksluose

Kada lengviau papasakoti apie personažą – kai žinai apie jį viską ar kai nežinai nieko? Stoviu tarp dviejų veik identiškų paveikslų, sukabintų ant priešingų sienų. Tą momentą kažkas iš viršaus taria: tebūnie geltona šviesa. Ir štai – į mane nugara stovi grakšti vyrišku kostiumu vilkinti figūra ir žvelgia į padūmavusiu auksu užlietą horizontą. Sulenktoje kairėje rankoje – baltas kardelis. Laukia…

EDGARAS BOLŠAKOVAS

Lyrinio subjekto beieškant

Filme „Poetas“ vaizduojamas svarbiausias, šiek tiek beletrizuotas Kosto Kubilinsko (filme pavardė pakeista, tikėtina, siekiant apsisaugoti nuo galimos giminių reakcijos) gyvenimo epizodas. Tai jau visiems mokyklinukams žinomas momentas, kai vaikų rašytojas įeina į Lietuvos istoriją kaip vienas didžiausių moralinių išdavikų.

-gk-

Kinas pasikeitė

Gerai atsimenu, ką „Kino pavasaris“ 2008-aisiais rodė per atidarymą – Andrzejaus Jakimowskio filmą „Burtai“. Buvau įsimylėjusi, todėl tie dekoratyvinių balandžių piruetai danguje veikė romantiškai. Paskui buvo balius, graži moteris nukrito viešbutyje nuo laiptų ir visai nesusižeidė – keista, nes tikrai buvo blaivesnė už mane. Tą prisiminiau, sėdėdama šių metų atidaryme ir klausydamasi Bowie balso reklamos takelyje – turbūt ne sutapimas,…