Filosofija

Apie poeto metafizinį muzikalumą

AUGUSTINAS DAINYS „Tragedijos gimime“ aptardamas dionisiškojo ir apoloniškojo menininko skirtumus, Nietzsche cituoja Schillerio laišką Goethei

Vadžrajanos mokymas apie sansaros ir nirvanos tapatumą

ALEKSANDR ŽELEZNOV, VIKTOR PUPIŠEV Kas esu aš? Kas esi tu? Kas esame mes? Kas yra pasaulis? Ar galėtų kas nors įtikinamai tai paaiškinti?

Valia transcendencijai

ANDRIUS MARTINKUS Nante tol buvo giljotinuojami žmonės, kol budelis pavargęs išvirto iš kojų… Thomas Carlyle, „Prancūzijos revoliucijos istorija“ Prancūzai „Prancūzai – bandos padarai; jiems reikėjo vienintelio dirigento mosto, kad visi imtų mėgdžioti

Kažkas apgaulinga?

DONATAS PAULAUSKAS Etika kaip performansas Pagarba kitiems, paremta savo teisės egzistuoti kvestionavimu, visada yra kažkuo apgaulinga. Slavoj Žižek 1. Kai Emmanuelis Lévinas teigia savo postuluojama etika nesistengiantis kurti etinės sistemos, tai viso labo ne faktinis, o performatyvus teiginys

Muzika anapus obuolio

DONATAS PAULAUSKAS Šiuolaikinėje kultūros teorijoje retai kada atsiranda vietos muzikai. Gal dėl to, kad vizualiniai menai šiaip jau palankesni teorizavimui, akis daug geriau „apčiuopia“ negu ausis.

Iš „Gyvenimo knygos“

JIDDU KRISHNAMURTI Čiauškantis protas Žinote, ką nors suvokti yra stebuklinga. Nežinau, ar esate kada nors ką nors iš tikrųjų suvokę – ar esate kada nors suvokę gėlę, veidą, dangų ar jūrą. Aišku, jūs matote šiuos objektus, kai važiuojate pro šalį autobusu ar automobiliu;

Hanochas Ben Yami: „Filosofas nėra ekspertas“

Hanochas Ben Yami yra Vidurio Europos universiteto (Vengrija) filosofijos profesorius. Jis tyrinėja kalbos filosofijos, logikos ir fizikos filosofijos problemas. Lapkričio 8 d. profesorius Vilniaus universitete skaitė paskaitą.

Fenomenologinis mirties supratimas

ALEKSANDR PIATIGORSKIJ Šis tekstas – tai įvadinė paskaita, skaityta 2008.XII.13 Londone per 30-ąjį Svetimo mąstymo ugdymo pratybų posėdį tema „Mirtis kaip filosofavimo objektas“. Aleksandras Piatigorskis mirė 2009.X.25.

Psichologinė kelio topologija

MERAB MAMARDAŠVILI Pabaiga. Pradžia Nr. 40 Pateiksiu dar vieną frazę, kurią galite perskaityti tekste. Pateiksiu dėl dviejų priežasčių: pirma, dėl pačios frazės turinio, antra, tam, kad suprastume, kaip sunku skaityti tai, kas parašyta.

Psichologinė kelio topologija

Keturiolikta paskaita (1984. VI. 4) MERAB MAMARDAŠVILI Jau įgijome šiokios tokios patirties, kaip filosofiškai skaityti literatūros kūrinį. Beje, formalus mūsų kurso pavadinimas – „Dramos teorija“. Kad ir kaip keista, tam tikru požiūriu šis pavadinimas apskritai atitinka mano dėstomą turinį.