GRAŽINA CIEŠKAITĖ

 

 

meditatyviai stebėti tikrovę baigiasi kūno valia

mintis prieš samsaros srovę juda šviesos spirale

 

 

judėjau per kančią kaip ugnį pasaulis išnyko liko dvasia

atsivėrė šviesos bedugnė dvasiagelmė būtis daiktuose

 

 

kaip aprėpti dvasią kuri medituoja bręsta ir keičiasi

jos šviesos ribų neturi absoliutė mutuoja be skaičiaus

 

 

galėjai pasaulį atstoti būti viskas jame

meilę kaip maldą kartoti nesudeganti ugnyje

 

 

du poetai Buda ir Kristus einantys keliu nušvitimo

tarp būties nebūties nepaklysta medituoti tuštumą ima

 

 

metafizinė joga minties kosmobudizmas ateities tikėjimas šviesos įkvėpta

nugalėtoji dvasios kančia asketizmas žodžio kūno kraujo puta

 

 

saulės ženklą regiu ant sielos ekrano taškas ir aureolė

kosmobudizmo absoliuto idėja tarsi dovana galaktikos brolių

 

 

paneigtas žodžio būties tuštumos dualizmas

metafizinė joga minties dvasiaprasmės kosmobudizmas

 

 

gamta kosmobudizmo šventovė pragaro saulė juoda

grasė pasauliui kartojosi antidvasios žaizda

 

 

tyla su savim kalbėjau kraujas pavirto žodžiu

dvasia pražydėjo su nušvitimo medžiu

 

 

Buda absoliuto sūnus kūnas minties ir tiesos

ten kur nyksta kančia nušvis kosmobudizmas šviesos

 

 

perkeisti būtį kaip srovę mintimi dvasios visove

šviesa spiralėmis plinta juodoji ugnis užgesinta

 

 

mintis kaip ugnis žaidėja po nušvitimo medžiu

Buda sparnuotis žvaigždėjo perkeitė kūną žodžiu

 

 

astralinis sąmonės vyksmas begamtėje mantra nušvis

šviesos tikėjimas kosmobudizmas minties kūnas visovės ašis

 

 

Buda davei stiprybės minties ir žodžio vienovės

anapus kančios kaip niekybės kosmobudizmą visovės

 

 

judanti dvasiagelmė gamta absoliutės minties spirale

kosmobudizmo būtovė duota violetinė saulė žalia

 

 

būtis absoliuto judėjimas neaprėpiamas žodžio valia

idealus nuskaidrėjimas žvaigždėta minties spirale

 

 

Buda saule antgamtės įdaiktinęs mintį begamtę

dvasios kosminį eismą šviesos dvasiaprasmį žaismą

 

 

Buda dieve antgamtės antidvasią įbūtinęs gamtą

meditacijos skambesį tyrą mintimi mistine lyra

 

 

žodis tapo kūnu būties begamtę visovę pradėjo

tarp minties neminties antidaiktą kosmą idėjų

 

 

meditacija vegetarizmas mankšta asanos mantros malda

kontempliuojantis šviesą kosmobudizmas visata visada niekada

 

 

išminties tikėjimas kosmobudizmas daiktus atspindi dvasia

plečiasi mintys kaip stigmos po Budos saule šviesia

 

 

Budos tylus altruizmas prieš fariziejų tamsybę

dvasiaprasmis kosmobudizmas įgalinęs meilės visybę

 

 

kad poezija taptų tiesa minties joga mąstymo menas

iš šviesos sutverta visata širdies tylusis gyvenimas

 

 

tarp Judėjos ir Himalajų kosmobudizmo visybė

Budos motina Maja dvasiakosmo šviesybė

 

 

tarp Judėjos ir Tibeto kosmobudizmo esybė

kad išmintis budėtų kaip antidvasios priešybė

 

 

paneigti bedvasę tikrovę kilusią iš nebūties

kosmobudizmo visovė absoliutybė minties

 

 

antikosmas belytis nušvitęs būvis minties

tarsi šviesos dalelytė drugelis ant Budos peties

 

 

begamtės antgamtės dvejybę kosmobudizmo galia

minties neminties visybę transcenduoti šviesos spirale

 

 

du dievai griovėjas kūrėjas egzistencija jų panaši

į visatą sukantį vėją šviesa kaip ašis

 

 

mintis kaip žodis daiktas įdievintas šviesos galia

lemtingai juda kismo spirale

 

 

įėjimas į dievišką ratą meditaciją tvėrimo žodžiu

kai širdis absoliutė mato Budos būvį nušvitimo medžiu

 

 

anapus būties kaip minties žodžio kūną pradėjęs

klausosi absoliuto širdies mąstytojas kūrėjas idėjos

 

 

Buda mato girdi tavo nušvitusią širdį

mistinę rožę šviesos anapus minties ir tamsos

 

 

kosmobudizmo šventovę žydro akmens iš Marso atvežto tu

pamatysi ji stovi visovėje be krantų

 

 

mistinę sąmonės rievę užpildantis tiesos kūnu visu

Buda tylus kosmodieve ačiū už tai kad šviesu

 

 

į dievišką purvą gamtos nupuoliau man liko

kūrybos aistra nušviesta žiedais dvasiagelmio vainiko

 

 

mintis energija tampa sielos judėjimas tas

įmagnetina dvasios gamtą būties formas duotas

 

 

kosmobūtis nušvitus pranašas paukštis antgamtės

antipasaulis kaip mitas tarp minties neminties begamtės

 

 

dievas tamsus nebūties žaltys tarp jūros ir marių

sutvėrėjas bepradis nakties į dykumą žmogų išvaręs

 

 

nugalėti mentalinį nuodą pyktį vergą daiktų

tarsi angelą juodą tarp stabų iš tamsos sutvertų

 

 

išsisklaido tamsos piramidė iš kosminių dulkių juoda

Buda dieve atgimdantis dvasią meditacija mantra malda

 

 

kalba supoetina būtį iš jos užgimsta dvasia

minties neminties absoliutė po astraline saule šviesia

 

 

Boscho pragaras šaltas nykus metafizinis laikmetis dvasios

tuščiagalviams nuims vainikus bus pasaulis kaip sapnas dviprasmis

 

 

Buda dieve antgamtės įkvėpėjau mano širdies

nugalėti bedievę kančią kaip antipodą būties

 

 

įkvėpusi kosmobudizmo visovę dvasia absoliutė būties

prieš astralinę niekio srovę judanti dalelė minties

 

 

kosmomistinis greitis minties iš vienos tikrovės į kitą

šviesa visovė būties paneigusi pragaro mitą

 

 

absoliutas kaip kosmobuda minties neminties sujungtis

kosmas spiralėmis juda mirus Dievui antgamtės naktis

 

 

Buda kosmobudizmo ikona sūnau dvasiapradės gamtos

įkvėptieji absoliuto žodžio madonos AMŽ nušvitimo mantrą kartos

 

 

tikinčių absoliutu kaip meile kosmobudizmo vienuolių broliją matau

po astraline violetine saule Platoną šventraštį platonizmo skaitau

 

 

žydrąją kosmobudizmo madoną Kosmėją absoliutę širdies

pražydusią stigmom ikoną matau tarp minties neminties

 

 

ten kur bedvasė plyti juodosios šviesos sfera

lemta kosmobudizmą matyti minties metapažinimo era

 

 

antidvasios aktas kosmobudizmas mano tikėjimas begamtės galia

medituojantis šviesą vizionizmas prasidėjęs minties spirale

 

 

aštuonialinkis kelias duotas gyvybės šviesa kaip būtovė

išminties antikosmas žieduotas šviesmedis kosmobudizmo visovė

 

 

nėra tamsos tiktai juoda balta šviesa šventa dvejybė

į tobulą dalelę sutelkta energija mintis kaip amžinybė

 

 

dvasiagelmės šviesos dualizmas grožis kaip jūra gilus

būtį kuriantis kosmobudizmas meile tiesai paneigęs melus

 

 

apie mirštančią mirtį rašai dievai mato pavydi

dvasios prasiskleisti prašai minties pratęsusios begalybę

 

 

absoliutas ir absoliutė antikosmą valdo kartu

mintis įdaiktinus būtį skrieja begamtės ratu

 

 

poetinės formos nesusidėvi turinio įkrautos prasme

sinergijos tiesą kaip gėrį įkūnija grožio esme

 

 

spinduliuotė širdies į eterį šviesų nakčia

tarp minties neminties dvasiaregė kūrybos kančia

 

 

Budos aštuonialinkis kelias kosmobudizmo kelias tiesus

imasi mintys antidalelės kosmodievo šviesos

 

 

poetas dievas šviesos kosmokūnis perkeitęs būtį žodžiu

dvasiaprasmės viršūnės po šviesmedžiu kosmobudizmo medžiu

 

 

kosmobudizmo raktas duotasis metafizinė joga minties

ta erezija įkvėpusi dvasią poeto kūrėjo būties

 

 

kosmobudizmo gyvybė meilės šviesa sutelkta

Budos minties begalybė išminties dvasiaprasmė kaita

 

 

valdyti mintį kaip srovę psichokosminę tai

dvasiaregė antitikrovė kurią pro žodžius matai

 

 

įkvėpti kosmobudizmą lemta ateities tikėjimas tas

kaip antikosminę gamtą stebėti minčių kometas

 

 

įbūtinti mintį vaizduotę kosmobudizmo aktas įvyko

kančioms neatsiduoti žemiškiems beprasmių dalykams

 

 

Budos veidą sapne pamačiau absoliuto švytėjimą skaistų

iš vaizdų piramidę stačiau kad mintis savo atspindžiu žaistų

 

 

šviesos spirale išeiti iš labirinto kančių

minties mentalinį greitį širdies ritmą jaučiu

 

 

mintimi pasišvietus į tamsą labirinto kuriuo ėjau

beprotybės šungalviui amsint nuo būties nevilties pagijau

 

 

kosmobudizmas kaip dėsnis įbūtinti dvasią valia

per antilaiką judėti minties neminties spirale

 

 

šviesk beprade belyte antigelme žodžių daiktų

išminties amžina dalelyte judanti kosmo ratu

 

 

nevyk Dievo į medį kad netaptum medžiu

kuris begamtėje dega tarp juodųjų žvaigždžių

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.